Sokoban — Level set Nakamiya Practice

Level 1 — Nakamiya Practice
1
Level 2 — Nakamiya Practice
2
Level 3 — Nakamiya Practice
3
Level 4 — Nakamiya Practice
4
Level 5 — Nakamiya Practice
5
Level 6 — Nakamiya Practice
6
Level 7 — Nakamiya Practice
7